Zapraszamy do kontaktu tel. 535 536 130

Zdejmujemy z barków naszych klientów wszelkie kwestie związane
z komunikacją  zarówno w tradycyjnych środkach przekazu, jak i nowych
mediach (Internecie), realizując elementarne treści  oraz kompleksowe
kampanie zintegrowane